Είσοδος Προφίλ Προϊόντα Επικοινωνία English
Στόχοι της εταιρίας
Προφίλ Στη μέχρι σήμερα πορεία της ΝΕΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. πιστεύουμε πως οι στόχοι μας έχουν υλοποιηθεί. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη θέση που κατέχουν τα προϊόντα μας στην αγορά, αλλά και από τη μακρά συνεργασία μας με αξιόλογο πελατολόγιο. Είναι χρέος μας, ωστόσο, να μη σταματήσουμε εδώ. Έχουν ήδη γίνει μελέτες σχεδιασμού ενός προγράμματος περαιτέρω αναβάθμισης, ώστε να βελτιωθούν κατά το μέγιστο βαθμό τα υπάρχοντα προϊόντα της εταιρείας. Και, ήδη, τίθεται σε εφαρμογή η παρουσίαση νέων προϊόντων στην αγορά, με κύρια πάντα μέριμνα τον τομέα της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.