Είσοδος Προφίλ Προϊόντα Επικοινωνία English
Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων & πρώτων υλών
Προφίλ Αναγνωρίζουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ως στρατηγικής σημασίας παράγοντα για την επιτυχία μας. Με εκπαιδευμένους γεωπόνους παρακολουθούμε τις καλλιέργειες των Α' υλών μας, που γίνονται αποκλειστικά από δικούς μας επιλεγμένους και έμπειρους παραγωγούς. Έχοντας ως φυσικό εφόδιο την κεντρική θέση της Ελλάδος στη Μεσόγειο θάλασσα, εξασφαλίζουμε της άριστη ποιότητα των κηπευτικών μας.
Όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, η εταιρεία ΝΕΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζει σύστημα ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9002 .
Και με την ολοκλήρωση του HACCP διασφαλίζουμε υπεύθυνα όλο το κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων μας, για την ποιότητα και συμμόρφωση τους με τους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς υγιεινής των τροφίμων.
Τέλος, είναι πολιτική μας να εξασφαλίζουμε στο προσωπικό μας το αίσθημα της υπερηφάνειας για τις επιδόσεις της εταιρείας στο στίβο της ποιότητας.