Είσοδος Προφίλ Προϊόντα Επικοινωνία English
Εξαγωγές σε 5 ηπείρους
Προφίλ Έχοντας πολύ καλή γνώση του σημαντικού ρόλου που κατέχουν τα συστατικά των μεσογειακών κηπευτικών στη διατροφή μας, μαζί με τα εφόδια του επιστημονικού μας προσωπικού και με το σύγχρονο τεχνολογικό μας εξοπλισμό, καταφέραμε να επεκτείνουμε τις εξαγωγικές μας δραστηριότητες στις 5 ηπείρους του πλανήτη μας.
Μεγάλο μέρος του κατορθώματος αυτού καταλογίζουμε στους παραδοσιακούς μας καλλιεργητές της θρακικής και Μακεδονικής γης.